Tîm Cyflenwi

by Greg.Winfield
29.10.2013

Mae'r tîm cefnogi menter yn Sefydliad Young yn cynnwys ystod eang o weithwyr proffesiynol medrus iawn o amrywiaeth enfawr o gefndiroedd. Byddant yn ein helpu drwy bob cam o raglen The Accelerator o addysgu a chyngor uniongyrchol a chefnogaeth weinyddol ac awgrymiadau ar ble i fynd am ginio.

Rydym hefyd wedi sicrhau help nifer o arbenigwyr allanol y diwydiant i arwain sesiynau arbenigol mewn datblygiad brand, dylunio gwasanaeth a mesur effaith gymdeithasol.